Πληροφορίες για την Ένωση

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ επί βασικών σημείων του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου