Πληροφορίες για την Ένωση

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Για έναν «Καλλικράτη» στην Υγεία

Για έναν «Καλλικράτη» στην Υγεία
Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την προϋπόθεση μιας καλά οργανωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Π. Π.)
Στην Ελλάδα Π. Π. προσφέρουν: Τα ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως το ΙΚΑ) με την παγκόσμια «πρωτοτυπία» να διαθέτει δικές του -ιδιόκτητες- υγειονομικές υπηρεσίες με τεράστιο κόστος λειτουργίας, ξεκομμένες και ασύνδετες από το υπόλοιπο υγειονομικό σύστημα.
Τα Κέντρα Υγείας (Κ. Υ.) εκ των οποίων τα περισσότερα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα και αυτόνομα χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τα νοσοκομεία στα οποία ανήκουν διοικητικά και λειτουργικά, με υποβαθμισμένες υπηρεσίες σε σχέση με το τεράστιο κόστος λειτουργίας τους, με ένα μεγάλο όγκο των υπηρεσιών τους να εξαντλείται στην «συνταγογραφία».
Τα Περιφερειακά – Αγροτικά Ιατρεία (Π. Ι. - Α. Ι.) στελεχωμένα με αγροτικούς ή γενικούς ιατρούς, που ανήκουν διοικητικά στα Κέντρα Υγείας, δηλαδή εντέλει στα Γενικά Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι αντικειμενικά είναι πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος της λειτουργίας των Κ. Υ. και των Π. Ι. - Α. Ι. γιατί πρακτικά δεν υφίσταται δυνατότητα ελέγχου από τους σημερινούς μηχανισμούς διοίκησης.
Η διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (Δ. Π.) είναι γραφειοκρατική και πρακτικά ανύπαρκτη. Κάθε ασθενής (Πελάτης Υγείας) προσεγγίζει οποιοδήποτε σημείο υπηρεσίας υγείας, και κυρίως τα Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία, απρογραμμάτιστα, ανεξέλεγκτα, αυθαίρετα, έτσι που σε μεγάλο βαθμό να καταργείται ο δευτεροβάθμιος ρόλος τους και να εμπλέκονται αυτά δραματικά με την Π. Π. ακυρώνοντας ουσιαστικά τον δευτεροβάθμιο ρόλο τους.
Η ανεξέλεγκτη προσέλευση σε όλα τα σημεία προσφοράς υπηρεσιών υγείας και η ανύπαρκτη διασύνδεση μεταξύ τους προκαλεί τεράστια κατανάλωση χρήματος, εμπλοκή και ακύρωση των ρόλων των υγειονομικών θεσμών με δραματική υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.
Ουσιαστικά κανένας κάτοικος αυτής της χώρας δεν διαθέτει Ατομικό Φάκελο Υγείας στο Σύστημα Υγείας, με όλες τις μεταβολές του. Κάθε επαφή των ασθενών - Πελατών Υγείας με το σύστημα ουσιαστικά σημαίνει ότι γίνεται για πρώτη φορά και το ιστορικό του ασθενούς, βασικότατο στοιχείο για διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία αλλά και περιστολής πόρων, επαφίεται στις ατομικές πληροφορίες, στη μνήμη και στη διάθεση του ασθενούς.
Η πολυδιάσπαση των ασφαλιστικών φορέων, με την παρουσία πολλών βιβλιαρίων υγείας με διάφορες δυνατότητες και προνόμια, βοηθά στον αποσυντονισμό την Π. Π.
Ο κάθε Πελάτης Υγείας μπορεί να προσεγγίσει όλα τα σημεία προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανεξέλεγκτα και απρογραμμάτιστα, πολλές φορές χωρίς λόγο τα βιβλιάρια υγείας αποτελούν «ανοιχτά μπλοκ επιταγών» που ο κάθε γιατρός μπορεί να τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν, με κυμαινόμενη συνείδηση, και χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οι συμβάσεις της οποίας με τα ασφαλιστικά Ταμεία είναι αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές. Γεγονός που οδηγεί σε οικονομική αιμορραγία των ασφαλιστικών Ταμείων, η δε ροή του χρήματος από τον δημόσιο χώρο στο ιδιωτικό υγειονομικό σύστημα αγγίζει πολλές φορές την παρανομία.
Η προσπάθεια της πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων της Π. Π. είναι ανεπαρκής και σε πολλά σημεία σε λάθος κατεύθυνση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ριζική, άμεση ή έστω μεσοπρόθεσμη λύση.
Γενικώς το μοντέλο που προτείνεται έχει τα χαρακτηριστικά ενός «Υγειονομικού Καλλικράτη» και μέσα σε αυτόν θα υπάρχουν οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές π. χ. αναρρωτικών αδειών, αναπηριών και συντάξεων, ικανότητα οδήγησης κτλ. Αυτές μέχρι σήμερα ανήκουν στην ευθύνη των τοπικών πολιτικών προσώπων, με όλες τις γνωστές παρενέργειες που απορρέουν από τον «έλεγχο» αυτών των επιτροπών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου μοντέλου διοίκησης είναι οι διοικητές, οι υποδιοικητές και τα μέλη των προτεινόμενων Δ. Σ. να είναι άτομα με αναγκαία τεχνογνωσία στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης νοσηλευτικών μονάδων και όχι άτομα προερχόμενα από τις κομματικές εφεδρείες.
Του Χρηστου Γκιμτσα, Διευθυντής - συντονιστής Ορθοπεδικής στο Γ. Ν. Τρικάλων. 
Το άρθρο αποτελεί περίληψη από εκτενέστερη ανάλυση.

Πηγή: www.kathimerini.gr και ειδικότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου